• Lash Garden

เตรียมตัวก่อนมาต่อขนตาถาวร - เพื่อให้ต่อขนตาอยู่ได้นานขึ้น

Updated: Sep 17, 2020


หลังจากที่นัดจองต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้นเสร็จ ตื่นเต้นจะได้ต่อขนตาแล้ว แต่! จะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรบ้าง? ถ้าเคยสงสัยแบบนี้ ต้องอ่านต่อเพราะเรามีวิธีเตรียมตัวก่อนไปต่อขนตาถาวร ที่จะทำให้อยู่ได้นานขึ้นอย่างชัดเจน


1. ล้างทำความสะอาดบริเวณตาก่อนมาต่อขนตา

ที่ Lash Garden เราบริการทำความสะอาดเปลือกตาและขนตาของผู้เข้ามาใช้บริการก่อนที่จะเริ่มต่อขนตาหรือเติมขนตาต่อทุกครั้งด้วยแชมพูชนิดพิเศษสำหรับขนตาโดยเฉพาะ


ถ้าอย่างนั้น ทำไมจะต้องทำความสะอาดก่อนเข้ามาต่อขนตาล่ะ?

เพราะทำให้เรามีเวลาต่อขนตามากขึ้นยังไงล่ะ ;) - เนื่องจากบางครั้งขนตาจะมีคราบจากเครื่องสำอางตกค้างหรือจากการสะสมของไขมัน ซึ่งจะต้องใช้เวลาทำความสะอาดนานขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีเวลาต่อขนตาจริงๆน้อยลง แต่ถ้าขนตาสะอาด เราก็จะมีเวลาต่อขนตามากขึ้นนั้นเอง เพราะฉะนั้นอย่าลืมทำความสะอาดขนตาด้วยตัวเองก่อนเข้ามาต่อขนตานะจ๊ะ ;) อ๊ะ! เกือบลืมไป อย่าแต่งหน้าบริเวณตาก่อนเข้ามาต่อขนตาเพราะจะต้องล้างออกก่อนทุกครั้ง ซึ่งจะทำให้ต้องเสียเวลามาล้างกันอีก >,<


2. งดใช้เซรั่มขนตาทุกชนิด 1-2 วัน ก่อนและหลังวันที่ต่อขนตา

เซรั่มขนตาบางชนิดจะช่วยบำรุงการไหลเวียนของเลือดบริเวณตา ซึ่งทำให้ตา sensitive มากขึ้นและอาจจะทำให้เคืองตาหรือแสบตาได้ง่ายเวลาต่อขนตา เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจ งดใช้เซรั่มขนตาสัก 1-2 วัน ก่อนเข้ามาต่อขนตาและงดใช้อีก 2 วันหลังจากวันที่ต่อขนตา


2 ข้อนี้ทำให้ระยะเวลาขนตาต่ออยู่ได้นานขึ้นอย่างชัดเจน

เพราะเราอยากให้บริการต่อขนตาของเพื่อนสาวทุกคนราบรื่นและได้ผลที่ดีที่สุด


มีคำถาม สงสัยอะไร แชทกับเราได้เลย :)


0 comments